News & Activities

บริษัทเบนซ์อมรรัชดา จำกัดโดยนางสาววรรณภา ตั้งบรรยงค์ ประธานกรรมการบริหาร มุ่งมั่นสานต่อวิสัยทัศน์สร้างสรรค์สังคม ไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุขและความดีอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการสิ่งที่สูงกว่าเงินผ่านกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ครั้งที่ 78 ในรูปแบบ ใหม่ ฟังสนุก ไม่น่าเบื่อ กับศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการ บดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรูปปัจจุบัน ?ในห้วข้อ :ชีวิตนี้น้อยนัก? จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองใหม่ใน การฟังธรรมะ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม) ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 16.00 ? 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอมร ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2939-0055 ต่อ 303, 304

# # #

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

คุณพชรพรรณ เหล่าอรรคะ
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด

โทร. 0-2939-0055 ต่อ 503 แฟกซ์. 0-2939-0055 ต่อ 314
อีเมล์ : pr.benz.amorn@gmail.com