News & Activities

อมรกรุ๊ป จัดกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ ครั้งที่ 132 นิมนต์พระนักเทศน์ชื่อดังของประเทศไทย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ฟังธรรมแล้ว สุขใจ” พบคำตอบได้ใน วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอมร บริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งโทร. 02-939-0055 ต่อ 202 (ฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

กิจกรรม “ธรรมะวาไรตี้” เป็นกิจกรรมที่อมร กรุ๊ป จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดย ดร.พวงผกา ตั้งบรรยงค์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เปิดมุมมองการฟังธรรมรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาฟังธรรมะมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีซีดีธรรมะ,หนังสือธรรมะหลากหลายเล่ม อ่านง่ายและเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้นำกลับบ้านไปอ่านฟรีอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 02-939-0055 ต่อ 202